menu
flaga PL flaga ENG
logotyp Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej logotyp Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej logotyp
logotyp logotyp

Po Kongresie...

Foto 1, 2. Uczestnicy Kongresu.
Foto 3. Od prawej: prof. Andrzej Sękowski (KUL, Lublin) Prof Klaus von Klitzing i prof. Witold Kulesza.
Foto 4. Profesorowie Ulrich Luettge (TU Darmstadt) i Holger Stark (HHU Duesseldorf) biolog i chemik.
Foto 5. Noblista i jego wykład.
Foto 6. Ten Noblista ma duże poczucie humoru.
Foto 7. Noblista i Młodzi Badacze.
Foto 8. Od prawej: Profesor Klaus von Klitzing - laureat nagrody Nobla (1985), (MPI Stuttgart), prof. WA Fogel (UM w Łodzi), Prof. Kulesza (UŁ).

Zaproszenie

Organizatorem Kongresu SHP jest Oddział Łódzki Towarzystwa, a problemem z jakim chce się Kongres zmierzyć, jest długowieczność.

Wszyscy chcielibyśmy zawsze być młodzi, zdrowi, szczęśliwi i bogaci. Jest to, niestety, tylko zbożne życzenie. Nie jesteśmy wyjątkowymi stworzeniami na Ziemi i, jak wszystko co żyje, podlegamy starzeniu. Z różnych powodów ludzie nie żyją długo. Długowieczność, jako taka, dotyczy wciąż bardzo małej, stanowczo za małej części populacji ludzkiej. Starzenie związane jest z pojawieniem się rozmaitych ograniczeń i schorzeń. Czy zatem długowieczność jest błogosławieństwem? Czy może raczej przekleństwem? Wiele bajek kończy się zdaniem "i żyli długo i szczęśliwie". Czy jest możliwy taki scenariusz?

10. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum spróbuje wypunktować blaski i cienie sędziwego wieku. W 5 tematycznych sesjach, poświęconych aspektom: medycznemu, technologicznemu, kulturowemu, socjo-ekonomicznemu i prawnemu, pod przewodnictwem 20 zaproszonych wykładowców, światowej sławy specjalistów, głównie z Niemiec i Polski, będą uczestnicy zgłębiać problemy, jakie stają przed starzejącym się społeczeństwem.

Tu miło nam poinformować, że zaproszenie do wygłoszenia wykładu przyjęli:
Profesor Klaus von Klitzing, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart, Laureat Nagrody Nobla (1985),
oraz profesorowie:
- Michael Giersig, Freie Universität Berlin;
- Dirk Hofäcker, Universität Duisburg/Essen;
- Christoph Horn, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn;
- Sebastian Knell, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn;
- Ulrich Lüttge, Technische Universität Darmstadt;
- Ingo Marsolek, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin;
- Holger Stark, Heinrich-Heine-Universität Duesseldorf oraz
- Makoto Arai, Chuo University w Tokyo.

Z Polski, natomiast, profesorowie:
- Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski;
- Mirosława El Fray, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin;
- Joanna Drynda, Uniwersytet Poznański;
- Stanisław Ledakowicz, Politechnika Łódzka;
- Irena Lipowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
- Sławomir Magala, Erasmus University Rotterdam;
- Jerzy Nawrocki, Klinika Okulistyczna Jasne Błonia, Łódź;
- Paweł Strumiłło, Politechnika Łódzka;
- Stanisław Waltoś, Uniwersytet Jagielloński Kraków;
- Zenon Weight, Uniwersytet Łódzki oraz
- dr Tomasz Kalinowski, Gdańsk

W programie jest ponadto sesja Młodych Badaczy, wyłonionych spośród zdolnej młodzieży, w której zaprezentują się naukowcy u progu kariery, polscy i zagraniczni. Zakłada się, że przynajmniej część z nich to przyszli stypendyści Fundacji Alexandra von Humboldt. Dzięki ich udziałowi dowiemy się, jak na długowieczność patrzą przedstawiciele drugiej i trzeciej generacji.

Jest wreszcie program socjalny nastawiony na to, by pokazać obcokrajowcom piękno secesyjnej Łodzi, jej polsko-żydowsko-niemiecko-rosyjską kulturę i sztukę.

Organizatorzy

  • Oddział Łódzki SHP
    Przewodnicząca: Prof. Wieslawa Agnieszka Fogel
aktualizacja: 2016-07-17